1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 30.5. 2017. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине          

Одборници су усвојили следеће информације и извјештаје:

– Информацију о раду Пореске управе РС – Подручна јединица Источно Сарајево за период 1.1. – 31.12. 2016. год.

– Информацију о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2016. годину.

– Информацију о раду КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево за период 1.1.- 31. 12. 2016. годину

– Информацију о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за период 1.1. – 31.12. 2016. године.

–  Информација о техничкој оспособљености, садашњем раду и плановима за развој примарне здравствене заштите у ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“.

Након расправе одборници су усвојили следећи

                                              Закључак

Задужује се начелник Општине Источна Илиџа да у оквиру ребаланса Буџета за 2017. годину, изнађе могућност да помогне ЈЗУ Дом здравља „Источно Сарајево“ у набавци опреме.

– Извјештај о раду ЈКП „КОМИЛ “ д.о.о. Источна Илиџа за 2016. годину

– Извјештај о раду начелника Општине за период 1.1. – 31.12. 2016. године.

– Извјештај о рада Одјељења за општу управу од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

– Извјештај о рада Одјељења за привреду и друштвене дјелатност од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

– Извјештај о рада Одјељења за просторни уређење и стамбено-комуналне дјелатности од 1.1. – 31.12. 2016. годину.

–   Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2016. годину.

– Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини  Општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде.

У даљем току засједања Скупштина је донијела следеће одлуке:

– Одлуку о комплетирању грађевинске парцеле локалитет насеље Старосједилаца – Радоња Нико.

–   Одлуку о формирању Тима за праћење и реализацију прописа из области водоснабдјевања на подручју Општине Источна Илиџа.

– Одлуку о утврђивању висине накнаде члановима Надзорног одбора  ЈКП “КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа.

– Одлуку о одборничкој накнади

– Одлуку о висини накнаде одборницима који присуствују чину вјенчања.

– Одлуку о измјени и допуни одлуке о уређењу простора о грађевинском земљишту број: 02-023-143/14 од 23.6.2014. године.

– Одлуку о измјени Одлуке о именовању сталних радних тијела Скупштине Општине Источна Илиџа.

  1. Верификациона комисија

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић.    

  1. Мандатско – имунитетска комисија

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић

  1. Савјет за спорт

Разрјешен је Дејан Шеховац, у Савјет је именован Дарко Босиљчић

  1. Одбор за регионалну и међународну сарадњу

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Одбор је именован Мићо Мијовић. 

  1. Комисија за партнерство са грађанима

Разрјешена је Јелена Миовчевић, у Комисију је именован Мићо Мијовић.

  1. Одбор за друштвени надзор и представке    

Разрјешен је Дејан Шеховац, у Одбор је именован Дарко Босиљчић

  1. Комисија за избор и именовања

Разрјешен је Дарко Берјан, у Комисију је именован Горан Шеховац

  1. Комисија за прописе

Разрјешен је Зоран Аврам, у Комисију је именован Дарко Станић

  1. Комисија за буџет и финансије

Разрјешен је Дарко Берјан, у Комисију је именована Данијела Четковић

  1. Етички одбор

Разрјешен је Зоран Аврам, у Етички одбор  је именован Немања Мочевић