13.2 C
Lukavica

Списак корисника којима су одобрена новчана средства по основу Јавног позива за суфинансирање трошкова боравка дјеце у вртићима

Број: 01-012-1551/22

Датум: 13.09.2022. године

КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ВРТИЋИМА

З А П И С Н И К

Састанак Комисије за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова боравкау вртићима је одржан дана 07.09.2022. године у просторијама Општине Источна Илиџа, са почетком у 11:30 часова. Састанку су присуствовали чланови Комисије који су именовани Одлуком начелника број: 01-023-620/22 од 06.09.2022. године у сљедећем саставу:

  • Борислав Кењић – предсједник
  • Драган Видаковић – члан
  • Маја Кењић – члан

Комисија у пуном саставу је констатовала да све пристигле пријаве испуњавају услове формалне усклађености и да су приложени сви тражени документи, али да нису сви захтјеви технички прихватљиви. На основу тога, сачињена је сљедећа табела подносилаца захтјева који испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-57/21од 29.01.2021. годинеи којима су у складу са тим одобрена новчана средства на мјесечном нивоу и средства која ће се добијати једнократно.

Табеларни приказ корисника којима су одобрена новчана средства на мјесечном нивоу
Ред бројИме и презимеБрој дјецеУплатаНАПОМЕНА
 1.Берибака Сњежана1100 КМ мјесечно 
2.Беширевић Мајда1100 КМ мјесечно 
 3.Ботић Жељко1100 КМ  мјесечно 
 4.Братић Милован1100 КМ мјесечно 
 5.Васковић Желимир2200 КМ мјесечно 
 6.Васковић Миња1100 КМ мјесечно 
 7.Велетић Бојан1100 КМ  мјесечно 
 8.Видовић Младен2200 КМ мјесечно 
 9.Вуковић Јелена  1100 КМ мјесечно 
 10.Делић Звјездана1100 КМ мјесечно 
 11.Дошло Раденка1100 КМ мјесечно 
 12.Драшковић Марко1100 КМ мјесечно 
 13.Драшковић Николина1100 КМ мјесечно 
 14.Ђајић Борјана1100 КМ мјесечно 
 15.Ђајић Тамара1100 КМ мјесечно 
 16.Ђокић Љиљана1100 КМ мјесечно 
 17.Ешпек Тијана2200 КМ мјесечно 
 18.Зељаја Александар1100 КМ мјесечно 
 19.Иконић Драгана1100 КМ мјесечно 
 20.Јањић Тања  2200 КМ мјесечно 
 21.Кезуновић Горан1100 КМ мјесечно 
 22.Кнежевић Јелена1100 КМ мјесечно 
 23.Ковачевић Николина1100 КМ мјесечно 
 24.Ковачевић Тања1100 КМ мјесечно 
 25.Кокот Драженка2200 КМ мјесечно 
 26.Корица Марко1100 КМ мјесечно 
 27.Кубура Зоран1100 КМ мјесечно 
 28.Куљанин Стефан1100 КМ мјесечно 
 29.Кутлача Лана1100 КМ мјесечно 
 30.Лубура Јелена  1100 КМ мјесечно 
31.Љубенко Милица1100 КМ мјесечно 
 32.Марковић Бранко  1100 КМ мјесечно 
 33.Мочевић Дејана  1100 КМ мјесечно 
 34.Међо Сузана  1100 КМ мјесечно 
 35.Мијановић Ненад1100 КМ мјесечно 
 36.Миладиновић Вујадин2200 КМ мјесечно 
 37.Минић Данка  2200 КМ мјесечно 
 38.Новаковић Данко1100 КМ мјесечно 
 39.Огњеновић Миленка1100 КМ мјесечно 
 40.Пандуревић Славен2200 КМ мјесечно 
 41.Панџић Жарко1100 КМ мјесечно 
 42.Папаз Милорад2200 КМ мјесечно 
 43.Пејић Далиборка1100 КМ мјесечно 
 44.Пљеваљчић Мирослав1100 КМ мјесечно 
 45.Поповић Александра2200 КМ мјесечно 
 46.Поповић Биљана1100 КМ мјесечно 
 47.Поповић Милица1100 КМ мјесечно 
 48.Поповић Слађана1100 КМ мјесечно 
 49.Савић Ђорђе  1100 КМ мјесечно 
 50.Самарџија Недељко1100 КМ мјесечно 
 51.Самоуковић Бранко2200 КМ мјесечно 
 52.Сенић Мирјана1100 КМ мјесечно 
 53.Симовић Маша1100 КМ мјесечно 
 54.Старчевић Ана  2200 КМ мјесечно 
 55.Старчрвић Слађана1100 КМ мјесечно 
 56.Томић Далиборка1100 КМ мјесечно 
 57.Трапара Саша  2200 КМ мјесечно 
 58.Ћеха Дајана1100 КМ мјесечно 
 59.Ћулибрк Јелена3200 КМ  мјесечно 
 60.Церовина Снежана1100 КМ мјесечно 
 61.Цимировић Вања1100 КМ  мјесечно 
 62.Црногорац Милица1100 КМ мјесечно 
 63.Чокић – Елаковић Јелена2200 КМ мјесечно 
 64.Шиљ Ирена1100 КМ мјесечно 
 65.Шиљеговић Миљана2200 КМ мјесечно 
 66.Шоја Јелена  1100 КМ мјесечно 
 67.Шпирић Зоран1100 КМ мјесечно 
Табеларни приказ корисника којима су одобрена новчана средства једнократно
Ред бројИме и презимеБрој дјецеУплатаНАПОМЕНА
 1.Авлијаш Горана1500 КМ једнократно 
 2.Амовић Јована1500 КМ једнократно 
 3.Ашкраба Огњен1500 КМ једнократно 
 4.Божовић Милена1500 КМ једнократно 
 5.Васић Сретко  1500 КМ једнократно 
 6.Вулетић Огњен1500 КМ  једократна 
 7.Гвоздић Јелена1500 КМ једнократно 
 8.Грабовац Милош1500 КМ једнократно 
 9.Делић Дражен  2500 КМ једнократно 
 10.Дубовина Ана1500 КМ једнократна 
 11.Ђајић Тијана1500 КМ једнократно 
 12.Ђерић Весна1500 КМ  једнократно 
 13.Ђуровић Милена1500 КМ једнократно 
 14.Ждрале Ана2500 КМ једнократно 
 15.Јањић Данијела1500 КМ једнократно 
 16.Карабатак Дијана1500 КМ једнократно 
.17.Кењић Невена1500 КМ  једнократно 
 18.Кљајић Јелена1500 КМ једнократно 
 19.Кнежевић Саво1500 КМ једнократно 
 20.Комленовић Мирјана1500 КМ једнократно 
 21.Крајишник Ведрана1500 КМ једнократно 
 22.Лаловић Бојан1500 КМ једнократно 
 23.Лаловић Раде1500 КМ једнократно 
 24.Лубура Новка1500 КМ једнократна 
 25.Милић Синиша1500 КМ једнократно 
 26.Миловић Јелена1500 КМ једнократно 
 27.Милошевић Владимир1500 КМ једнократно 
 28.Мотика Ивана 500 КМ једнократно 
 29.Мухаремовић Марко1500 КМ једнократно 
 30.Николић Невена2500 КМ једнократно 
 31.Папаз Дејана1500 КМ једнократно 
 32.Пурковић Гордана1500 КМ једнократно 
 33.Пухало Александра1500 КМ једнократно 
 34.Радовановић Наталија1500 КМ једнократно 
 35.Радовић Зоран  2500 КМ једнократно 
 36.Сикима Александар1500 КМ Једнократно   
 37.Сикима Велибор1500 КМ једнократно 
 38.Симанић Горица1500 КМ једнократна 
 39.Симовић Божана1500 КМ једнократно 
 40.Спужанић Виктор2500 КМ једнократно 
 41.Стјепић Срећко1500 КМ једнократно 
 42.Стојановић Данијела1500 КМ једнократно 
 43.Стојановић Драган1500 КМ једнократно 
 44.Ступар Срђан  1500 КМ једнократно 
 45.Тепавчевић Жељко2500 КМ једнократно 
 46.Тепавчевић Јана1500 КМ једнократно 
 47.Тодоровић Драгана1500 КМ једнократно 
 48.Томовић Стефан2500 КМ једнократно 
 49.Трапара Александра1500 КМ једнократно 
 50.Трапара Славиша1500 КМ једнократно 
 51.Ћососвић Борјана1500 КМ једнократно 
 52.Цвијетић Илија  2500 КМ једнократно 
 53.Челик Јована1500 КМ      једнократно 
 54.Чолаковић Ненад1500 КМ једнократно 
 55.Шекара Радомир2500 КМ једнократно 
 56.Шешлија Драгана1500 КМ једнократно 
 57.Шиљ Адријана1500 КМ једнократно 
 58.Шућур Мирко1500 КМ  једнократно 
 59.Шушњевић Наташа1500 КМ једнократно 

За кориснике којима су одобрена новчана средства једнократно, средства ће се исплаћивати након достављања 6 признаница да је дијете редовно било у вртићу.

Списак подносилаца захтјева који не испуњавају све потребне услове предвиђене Правилником о суфинансирању трошкова боравка у вртићима број: 01-023-57/21од 29.07.2020. годинеи којима у складу са тим нису одобрена новчана средства приказан је у сљедећој табели.

Ред бројИме и презиме
 Берјан Марина
 Благојевић Дијана
 Васковић Борис
 Даниловић Борјана
 Драгичевић Вера
 Кењић Соња
 Кнежевић Горана
 Крстовић Данка
 Лелек Вељко
 Мрђа Биљана
 Обрадовић Огњен
 Слијепчевић Срђан
 Спасојевић Тамара
 Станић Дејана
 Шијаковић Јулијана

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ