-2.5 C
Lukavica

Оглас за пријављивање такмичара и учесника 45. Савезног фестивала српских гуслара који ће се одржати у Источном Сарајеву

На основу члана 9. став 2. Пропозиција о одржавању фестивала Савеза српских гуслара, Извршни одбор Савеза српских гуслара расписује

                                                О Г Л А С

за пријављивање такмичара-учесника 45. Савезног фестивала српских гуслара, који ће се одржати 14. и 15. oктобра 2022. године у Источном Сарајеву.

Оглас је отворен од 16. септембра до 05. октобра 2022. године.

Пријаве слати електронском поштом на нову мејл-адресу: prijave.saveznifestivali@gmail.com

Пријаве морају бити у потпуности усаглашене са следећим одредбама Пропозиција о одржавању фестивала Савеза српских гуслара од 23. октобра 2021. године:

Члан 12.

Пријава мора садржати: назив друштва, пуно име и презиме гуслара, адресу, телефон, пун назив и цео текст песама са којима ће гуслар наступати у полуфиналу и финалу фестивала.

Текстови песама морају бити откуцани ћирилицом и електронском поштом достављени организатору фестивала.

Некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве које нису достављене у прописаном року не могу се прихватити.

Посебно стручно тело Савеза српских гуслара (које именује Извршни одбор Савеза), састављено од тројице стручњака са академским образовањем из области науке о књижевности (по један из сваког од републичких савеза) одобрава, враћа на дораду или као несагласне са овим пропозицијама одбацује такмичарске пријаве.

Стручно тело ће одбацити сваку пријаву са текстовима чији садржај није на вредносном нивоу српских јуначких песама и који није у сагласју са члановима 13 (став 1, 2), 21 (ставови 2, 3, 4 и 5,) 22 и 23 ових пропозиција.

Члан 13.

     Сви гуслари дужни су да на аудицији, полуфиналу  певају различите текстуалне целине песама у односу на финале. Под различитим текстуалним целинама подразумевају се делови исте песме који се не преклапају (напр. стихови од 1- 30 и  од 31- 61, а не нпр. 1 – 30 и од 25 – 55).

Уколико се деси да двојица или више гуслара пријаве исти текст, биће прихваћена пријава такмичара који се први пријавио.

За фестивал гуслар не може да пријави песме са којима је наступао на претходна два такмичарска циклуса.

члан 17.

У полуфиналу савезног фестивала наступају 40 гуслара и то: десет првопласираних са претходног савезног фестивала и по 10 најбоље пласираних са последњих републичких фестивала.

Уколико се не пријаве сви финалисти из претходног става одређују се следећи по реду са ранг листе савезних, односно републичких финалиста.

  члан 21.

У полуфиналу гуслар мора отпевати најмање 20 а највише 30 стихова (уколико заокружује целину у тексту, може 31 стих).

У финалу гуслар мора отпевати најмање 40 а највише 50 стихова (уколико заокружује целину у тексту, може 51 стих).

На фестивалу се не могу певати стихови из различитих песама већ само интегрални текст једне песме без додавања појединих стихова. На фестивалу се не могу певати припеви осим ако су ауторизовани део песмом.                                                   

члан 22.

На фестивалу се изводе само песме у десетерцу.

Гуслар не може са истом песмом наступити у полуфиналу и финалу фестивала.                                        

Члан 23.

У полуфиналу Савезног фестивала такмичари могу да певају текст или римоване или неримоване песме, с тим што им се, уколико певају текст неримоване песме, на коначну оцену стручног жирија додаје 0, 04 поена .

  У финалу Савезног фестивала такмичари певају текст  неримоване песме.

Пријаве које буду стигле по затварању огласа (након 24,00 часова 05. октобра т.г.) биће одбачене.                          

                                                                                     Извршни  одбор                                                                                          Савеза српских гуслара,

                                                                                    П р е д с ј е д н и к: Славко Јекнић, с.р.                                                                           

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ