13.2 C
Lukavica

Дневни ред за XVIII редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа

Број: 02-012-1961/22

Источна Илиџа, 4. 11. 2022. године

На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа (Службене новине града Источно Сарајево, број: 9/21), предсједник Скупштине општине Источна Илиџа:

САЗИВА

XVIII РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА која ће се одржати дана 11. 11.  2022. године (петак) са почетком у 15.00 часова у сали општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете. За XVIII редовну сједницу Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са I ( прве) ванредне сједнице

2. Усвајање Записника са XVII (седамнаесте) редовне сједнице

3. Приједлог Одлука које ступају на снагу даном доношења

4. Информација о статусним питањима борачке популације на подручју општине Источна Илиџа у периоду од 1. 1. 2021. године до 31. 12. 2021. године

5. Информација о стању спорта и физичке културе , те спортских клубова које финансира општина Источна Илиџа за период  1. 1. 2021. до 31. 12. 2021. године

6. Информација о успјеху и владању ученика на крају школске 2021/22. године на подручју општине Источна Илиџа

7. Приједлог Одлуке о преносу посједа на неизграђеном градском грађевинском земљишту без накнаде

8. Приједлог Одлуке о именовању Савјета за израду Измјена и допуна Регулационог плана Пјешачка улица – гаража Добриња IV: „СЈЕВЕРОЗАПАД ПЈЕШАЧКЕ ЗОНЕ“

9. Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Грлица“

10. Приједлог Одлуке о усвајању Измјена и допуна Урбанистичког плана дијела подручја општина Српско Ново Сарајево и Српска Илиџа: „Грлица – Радуловац- Кртељи“

11. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илица и „TEREX – COMPANY“ д.о.о. Источна Илиџа

12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илица и Сердаревић Сенада из Источне Илиџа

13. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илица и Говедарица Драгославе из Источне Илиџе

14. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илица и Шућур ( Драгослав) Слободанке из Источне Илиџе

15. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илиџа и Пурковић ( Слободан) Александра и Пурковић (Слободан) Бојана из Источне Илиџа

16. Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између општине Источна Илица и Самојко (Новица) Ђорда из Сокоца

17. Приједлог Одлуке о расписивању Конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

18. Приједлог Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

19. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање чланова Одбора за жалбе општине Источна Илиџа

20. Приједлог Плана отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији

 21. Одборничка питања

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Раде Ћосовић

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ