13.2 C
Lukavica

Позив на поновну јавну расправу о Нацрту регулационог плана „Вељине запад“

Број: 05-363-61/21в
Датум, 21.01.2023. године

П О З И В

Позивају се заинтересована физичка и правна лица на поновну јавну расправу о Нацрту
регулационог плана „Вељине запад“. Јавна расправа ће се одржати дана 24.01.2023. године
са почетком у 13:00 часова, у згради Општине Источна Илиџа, сала број 13.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јелена Готовац

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ