Контакт информације

Адреса општине Источна Илиџа:
Улица Војводе Радомира Путника бр. 2,
71123 Источна Илиџа

Начелник општине: Маринко Божовић
Контакт телефон: +387 57 317 870
Телефон, факс: +387 57 317 870
Е-маил: nacelnik@istocnailidza.net

Замјеник начелника: Зоран Аврам
Контакт телефон: +387 57 317 870
Телефон, факс: +387 57 317 870
Е-маил: zamjeniknacelnika@istocnailidza.net

Предсједник скупштине општине: Раде Ћосовић
Контакт телефон: +387 57 316 608
Телефон, факс: +387 57 316 608
Е-маил: skupstina@istocnailidza.net

Кабинет начелника
Контакт телефон: +387 57 317 870
Телефон, факс: +387 57 317 870
Е-маил: sefkabineta@istocnailidza.net

Начелник одјељења за општу управу: Милета Вуковић
Контакт телефон: +387 57 316 692
Телефон, факс: +387 57 317 870
Е-маил: opstauprava@istocnailidza.net

Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности: Александар Делић
Контакт телефон: +387 57 316 026
Телефон, факс: +387 57 316 026
Е-маил: privreda@istocnailidza.net

Начелник одјељења за финансије: Бојана Ђуровић
Контакт телефон: +387 57 316 628
Телефон, факс: +387 57 316 628
Е-маил: finansije@istocnailidza.net

Начелник одјељења за просторно уређење
стамбено комуналне послове: Ненад Берјан
Контакт телефон: +387 57 317 193
Телефон, факс: +387 57 317 193
Е-маил: urbanizam@istocnailidza.net

Јавне набавке
Контакт телефон: +387 57 480-152
Телефон, факс: +387 57 317 870
Е-маил: javnenabavke@istocnailidza.net

Комунална полиција
Контакт телефон: +387 57 316 027
Телефон, факс: +387 57 316 027
Е-маил: komunalna@istocnailidza.net

Цивилна заштита
Контакт телефон: +387 57 316 027
Телефон, факс: +387 57 316 027
Е-маил: civilnazastita@istocnailidza.net