Финансије – Начелник одјељења

в.д Начелник одјељења Бојана Ђуровић, дипломирани економиста. Рођена 28.07.1980. године у Сарајеву. Удата, мајка двоје дјеце. Протеклих 12 година радила у банкарству на различитим позицијама. Функцију в.д начелника Одјељења за финансије обавља од јануара 2018. године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врши стручне и управне послове који се односе на: праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе и извршење расхода, буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета општине, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Контакт телефон: +387 57 316 628
Телефон, факс: +387 57 316 628
Е-маил: finansije@istocnailidza.net