НВО

Удружења грађана/невладине организације представљају веома значајан фактор у препознавању и рјешавању проблема локалне заједнице, на начин да својим активностима доприносе задовољавању разних потреба, остваривању права грађана, формирању јавног мњења и иницирању одређених активности у локалној заједници.
Развој НВО сектора је почео деведесетих година дјеловањем већине НВО-а као хуманитарних организација које су пружале подршку најугроженијим категоријама становништва. Временом, НВО су пролазиле и друге облике дјеловања, успостављајући различите моделе рада. Процес развоја НВО сектора  потакнуо је бројна питања од којих и потребу за дефинисањем улоге НВО као партнера институционалном систему, потребу за узајамним препознавањем корисности, могућностима за пружањем ефикасних услуга, потребу за дефинисањем јединствене и у јавности препознатљиве мисије цивилних иницијатива и због свега, могућности за финансијску одрживост.

Активности НВО доданас су већим дјелом овисне о финансирању из буџета општине и приватних активности. Иако локална заједница финансира активности НВО то свакако још увијек непредставља значајан фактор за одрживост овог сектора, нарoчито ако се у обзир узме да се финансијска подршка смањује усљед ефекта економске кризе. С тога, НВО непрофитни сектор је суочен са изазовом опстанка гдје је принуђен да тражи нове моделе и изворе финансирања, прије свега кроз стварање партнерства са јавним и приватним сектором, али и кроз донације појединаца.
У интерни регистар Oдјељења за привреду и друштвене дјелатности уписано је 28 удружења грађана регистрованих на подручју Општине и то:

1. Борачка организација „Илиџански борац“
ЈИБ: 4401461210006
Адреса: Војводе Радомира Путника бр. 2
Овлашћено лице: Горан Шеховац и Бобан Томашевић
Телефон: 057 317 399
e-mail: bors.ist.ilidza@gmail.com

2. Удружење пензионера „ Источна Илиџа“
ЈИБ: 4400525850008
Адреса: Бановић Страхиње бр. 2
Овлашћено лице: Боро Лубура
Телефон: 057 317 105

3. Општинска организација Црвеног крста Источна Илиџа
ЈИБ: 4401462530004
Адреса: Трг Краља Александра 5
Овлашћено лице: Ранко Скакавац
Телефон: 065 608 156
e-mail:crvenikrstiilidza@gmail.com
4. Омладински савјет Источна Илиџа
ЈИБ: 4400642810009
Адреса: Трг илиџанске бригаде
Овлашћено лице: Матеја Елез
Телефон:066 762 279

5. Градска организација слијепих и слабовидних Источно Сарајево
ЈИБ: 4400552580004
Адреса: Бановић Страхиње 9
Овлашћено лице: Момир Ашоња и Јовица Мијатовић
Телефон: 340-196, 065 907 189
e-mail:gosisistocnosarajevo@yahoo.com

6. Удружење РВИ Општине Источна Илиџа
ЈИБ: 4403088570008
Адреса: Војводе Р. Путника 14
Овлашћено лице: Жељко Пушара
Телефон: 065 316 736
e-mail:urvi.istocnailidža@gmail.com

7. Организација породица заробљених и погинулих бораца и                               несталих цивила
ЈИБ: 4400523560002
Сједиште: Меше Селимовића бр.1
Овлашћено лице: Мирко Вранић
Телефон: 065 580 814 057 318 593

8. Удружење грађана „Ветерани војне полиције сарајевско-романијског корпуса“
ЈИБ: 4403825180003
Адреса: Трг Илиџанске бригаде 13
Овлашћено лице: Драган Пјевић
Телефон: 065 951 657

9. Удружење грађана „Загорје“Источна Илиџа
ЈИБ: 4403690660000
Адреса: Драже Михајловића 66А
Овлашћено лице: Милош Станковић и Борислав Полуга
Телефон: 065 632 437
e-mail:udruzenjegradjanazagorje@gmail.com

10. Ловачко удружење „Игман“
ЈИБ: 4400557030002
Адреса: Равногорска бб
Овлашћено лице: Стеван Драшковић
Телефон: 065 935 868

11. Удружење пчелара „Рој“
ЈИБ: 4401960210009
Адреса: Друге сарајевске бригаде бр. 108
Овлашћено лице: Драгомир Драгичевић
Телефон: 065 952 571

12. Општа земљорадничка задруга „Сарадња“
ЈИБ: 4400641250000
Адреса: Трг илиџанске бригаде бр.3
Овлашћено лице: Недељко Пандуревић
Телефон: 065 627 117 057 318 300

13. Удружење грађана „ Прогрес“
ЈИБ: 4403607780007
Адреса: Трг Илиџанске бригаде 23.
Овлашћено лице: Милена Регоје
Телефон: 065 144 512
e-mail:ugprogres@yahoo.com

14. Планинарско друштво „Требевић“Источно Сарајево
ЈИБ:4402955180009
Адреса: Трг Илиџанске бригаде бб.
Овлашћено лице:Дане Сикима и Немања Кењић
Телефон: 065 231 282
e-mail:trebevic.pd@gmail.com

15. Удружење породица са четворо и више дјеце „Дјеца су нам будућност“
ЈИБ:4403737990003
Адреса: Трг Илиџанске бригаде бб.
Овлашћено лице: Милена Регоје
Телефон: 066 241-548
e-mail:djecasunambuducnost@hotmail.com

16. Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју „За боље сутра“
ЈИБ:4403737640002
Адреса: Трг Илиџанске бригаде бб.
Овлашћено лице: Ранка Ковачевић
Телефон: 065 041-219
e-mail:zaboljesutra5@hotmail.com

17. Удружење грађана „Пробуди се“
ЈИБ:4403715910006
Адреса: Друге сарајевске бригаде 86
Овлашћено лице: Роксанда Мичић
Телефон: 065 909 008, 350 411

18. Удружење гуслара и пјевача завичајне пјесме „Срђан Кнежевић“           Источно Сарајево
ЈИБ: 4403733220009
Адреса: Српских палих бораца 204
Овлашћено лице:Миленко Дивљан
Телефон: 066 445-881
e-mail:udruzenjesrdjan@gmail.com

19. Удружење Илиџанаца и пријатеља Илиџе
Адреса: Војводе Р. путника 48
ЈИБ:4403678960006
Овлашћено лице: Ацо Готић
Телефон: 065 857 315

20. Удружење грађана „Фронт“
ЈИБ:4403909360007
Адреса: Филипа Вишњића 13
Овлашћено лице:Милош Пурковић
Телефон: 065 829 002
e-mail:frontkulturni@gmail.com

21. Еко атвендуро клуб“Шумски дух“
ЈИБ:4403886130009
Адреса: Бошка Вујадина 2 Касиндо
Овлашћено лице: Зоран Крстић, предсједник клуба
Телефон: 065 248 219
e-mail:sumskiduh.sa@gmail.com

22. Пољопривредна задруга „Агроном“
ЈИБ:
Адреса: Павловића бр.1
Овлашћено лице:
Телефон: 065 202 533
e-mail:

23. Завичајно удружење „Округлица“
ЈИБ: 4402901410009
Адреса: Отаџбинска бр.2
Овлашћено лице: Милош Ђурђић
Телефон: 065 514 656

24. Удружење „Нове генерације“
ЈИБ:4403755030009
Адреса: Српских владара 23
Овлаштено лице:Бранислав Вујић
Телефон: 0651457300

25. Удружење грађана „ Cordis“Источна Илиџа
ЈИБ: 4403108780004
Сједиште: Касиндолског батаљона бр.1
Овлашћено лице: Божидар Новаковић
Телефон: 066 972 128

26. Омладинско удружење „Аksiom“
ЈИБ:
Адреса: Трг краља Александра бр.1
Овлашћено лице: Горан Ковачевић
Телефон: 065 970 621

27.Омладинска организација „Урбан“
ЈИБ: 4402978630001
Адреса: 4. Август 176
Овлашћено лице: Александар Главаш
Телефон: 065 163 458

28. Удружење за ресоцијализацију бивших овисника „Прослави Опоравак“
ЈИБ:
Адреса: Трг Илиџанске бригаде 20
Овлашћено лице:Борислав Гојић
Телефон:033 201 761 062 905 614