НВО

Удружења грађана/невладине организације представљају веома значајан фактор у препознавању и рјешавању проблема локалне заједнице, на начин да својим активностима доприносе задовољавању разних потреба, остваривању права грађана, формирању јавног мњења и иницирању одређених активности у локалној заједници.
Развој НВО сектора је почео деведесетих година дјеловањем већине НВО-а као хуманитарних организација које су пружале подршку најугроженијим категоријама становништва. Временом, НВО су пролазиле и друге облике дјеловања, успостављајући различите моделе рада. Процес развоја НВО сектора  потакнуо је бројна питања од којих и потребу за дефинисањем улоге НВО као партнера институционалном систему, потребу за узајамним препознавањем корисности, могућностима за пружањем ефикасних услуга, потребу за дефинисањем јединствене и у јавности препознатљиве мисије цивилних иницијатива и због свега, могућности за финансијску одрживост.

Активности НВО доданас су већим дјелом овисне о финансирању из буџета општине и приватних активности. Иако локална заједница финансира активности НВО то свакако још увијек непредставља значајан фактор за одрживост овог сектора, нарoчито ако се у обзир узме да се финансијска подршка смањује усљед ефекта економске кризе. С тога, НВО непрофитни сектор је суочен са изазовом опстанка гдје је принуђен да тражи нове моделе и изворе финансирања, прије свега кроз стварање партнерства са јавним и приватним сектором, али и кроз донације појединаца.
У интерни регистар Oдјељења за привреду и друштвене дјелатности уписано је 28 удружења грађана регистрованих на подручју Општине и то:

 

 1. Борачка организација „Илиџански борац“
  ЈИБ: 4401461210006
  Адреса: Војводе Радомира Путника 2
  Овлашћено лице: Горан Шеховац
  Телефон: 057/317-399
  Мејл: ist.ilidza@gmail.com

 

 1. Удружење пензионера „Источна Илиџа“
  ЈИБ: 4400525850008
  Адреса: Бановић Страхиње 2
  Овлашћено лице: Танић Драган
  Телефон: 057/317-105

Mејл: /

 

 1. Општинска организација Црвеног крста Источна Илиџа
  ЈИБ: 4401462530004
  Адреса: Трг Краља Александра 5
  Овлашћено лице: Ранко Скакавац
  Телефон: 065/608-156
  Мејл: crvenikrstiilidza@gmail.com

 

 1. Омладински савјет Источна Илиџа
  ЈИБ: 4400642810009
  Адреса: Трг илиџанске бригаде
  Овлашћено лице: Матеја Елез
  Телефон: 066/762-279

Мејл: mateja_e@hotmail.com

      

 1. Градска организација слијепих и слабовидних Источно Сарајево
  ЈИБ: 4400552580004
  Адреса: Бановић Страхиње 9
  Овлашћено лице: Момир Ашоња
  Телефон: 340-196, 065 907 189
  Мејл: gosisistocnosarajevo@yahoo.com

 

 1. Удружење РВИ Општине Источна Илиџа
  ЈИБ: 4403088570008
  Адреса: Војводе Радомира Путника 14
  Овлашћено лице: Жељко Пушара
  Телефон: 065 316 736
  Мејл: urvi.istocnailidza@gmail.com

7. Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
ЈИБ: 4400523560002
Сједиште: Меше Селимовића 1
Овлашћено лице: Мирко Вранић
Телефон: 065/580-814, 057/318-593

Мејл: /

 

 1. Удружење грађана „Ветерани војне полиције сарајевско-романијског корпуса“
  ЈИБ: 4403825180003
  Адреса: Трг Илиџанске бригаде 13
  Овлашћено лице: Драган Пјевић
  Телефон: 065/951-657

Мејл: www.vojnapolicija.blogspot.com

 

 1. Ловачко удружење „Игман“
  ЈИБ: 4400557030002
  Адреса: Равногорска бб
  Овлашћено лице: Стеван Драшковић
  Телефон: 065/935-868

Мејл: igmaniilidza@yahoo.com

 

 1. Удружење пчелара „Рој“
  ЈИБ: 4401960210009
  Адреса: Милоша Црњанског 15
  Овлашћено лице: Драгомир Драгичевић
  Телефон: 065/952-571

Мејл: /

 

 1. Општа земљорадничка задруга „Сарадња“
  ЈИБ: 4400641250000
  Адреса: Трг илиџанске бригаде 3
  Овлашћено лице: Недељко Пандуревић
  Телефон: 065/627-117; 057/318-300

Мејл: /

 

 1. Удружење грађана „ Прогрес“
  ЈИБ: 4403607780007
  Адреса: Трг Илиџанске бригаде 23
  Овлашћено лице: Милена Регоје
  Телефон: 065/144-512
  Мејл: ugprogres@yahoo.com

 

 1. Планинарско друштво „Требевић“ Источно Сарајево
  ЈИБ: 4402955180009
  Адреса: 4. августа 39
  Овлашћено лице: Дане Сикима
  Телефон: 065/231-282
  Мејл: trebevic.pd@gmail.com

 

 1. Удружење породица са четворо и више дјеце „Дјеца су нам будућност“
  ЈИБ: 4403737990003
  Адреса: Друге сарајевске бригаде 20
  Овлашћено лице: Љиљана Симанић
  Телефон: 065/025-427
  Мејл: simanic82@gmail.com

 

 1. Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју „За боље сутра“
  ЈИБ: 4403737640002
  Адреса: Петра Сарајевског 49
  Овлашћено лице: Ранка Ковачевић
  Телефон: 065/041-219
  Мејл: zaboljesutra5@hotmail.com

 

 1. Удружење грађана „Пробуди се“
  ЈИБ: 4403715910006
  Адреса: Друге сарајевске бригаде 86
  Овлашћено лице: Роксанда Мичић
  Телефон: 065/909-008; 35-411

Мејл: roksandam@gmail.com

 

 1. Удружење гуслара и пјевача завичајне пјесме „Срђан Кнежевић“ Источно Сарајево
  ЈИБ: 4403733220009
  Адреса: Српских палих бораца 204
  Овлашћено лице: Миленко Дивљан
  Телефон: 066/445-881
  Мејл: udruzenjesrdjan@gmail.com

 

 1. Удружење Илиџанаца и пријатеља Илиџе

ЈИБ: 4403678960006
Адреса: Прве сарајевске бригаде 2
Овлашћено лице: Ацо Готић, Милан Пејић
Телефон: 065/857-315

Мејл: /

 1. Удружење грађана „Фронт“
  ЈИБ: 4403909360007
  Адреса: Филипа Вишњића 13
  Овлашћено лице: Милош Пурковић
  Телефон: 065/829-002
  Мејл: frontkulturni@gmail.com

 

 1. Еко атвендуро клуб“Шумски дух“
  ЈИБ: 4403886130009

Адреса: Бошка Вујадина 2

Овлашћено лице: Зоран Крстић
Телефон: 065/248-219
Мејл: sumskiduh.sa@gmail.com

 

 1. Пољопривредна задруга „Агроном“
  ЈИБ: 4403641020003
  Адреса: Павловића 1
  Овлашћено лице: Радомир Шекара, Бојан Урта
  Телефон: 065/202-533; 065/522-759
  Мејл: /

 

 1. Завичајно удружење „Округлица“
  ЈИБ: 4402901410009
  Адреса: Отаџбинска 2
  Овлашћено лице: Милош Ђурђић
  Телефон: 065/514-656

Мејл: /

 1. Удружење „Нове генерације“
  ЈИБ: 4403755030009
  Адреса: Српских владара 23
  Овлаштено лице: Бранислав Вујић
  Телефон: 065/145-730

Мејл: /

 1. Удружење грађана „ Cordis“ Источна Илиџа
  ЈИБ: 4403108780004
  Адреса: Др. Милутина Најдановића 49
  Овлашћено лице: Божидар Новаковић
  Телефон: 066/972-128

Мејл: bozidarnov@hotmail.com

 

 1. Омладинско удружење „Аksiom“
  ЈИБ: 4403629830008
  Адреса: Трг краља Александра 1
  Овлашћено лице: Горан Ковачевић
  Телефон: 065/970-621

Мејл: ouaxiom@gmail.com

 

 1. Омладинска организација „Урбан“
  ЈИБ: 4402978630001
  Адреса: 4. август 176
  Овлашћено лице: Александар Главаш
  Телефон: 065/163-458

Мејл: /

 

 1. Удружење за ресоцијализацију бивших овисника „Прослави Опоравак“
  ЈИБ:
  Адреса: Трг Илиџанске бригаде бб
  Овлашћено лице: Борислав Гојић
  Телефон: 033/201-761 062/905-614

Мејл: /

 1. Удружење фризера и козметичара „Клуб фризера икозметичара“ Источно Сарајево

          ЈИБ: 4404186280006

          Адреса: Трг Илиџанске бригаде бб

          Овлаштено лице: Ковачевић Зоран

          Телефон: 065/094-823

Мејл: /

 

 1. Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама „Загрљај“

          ЈИБ: 4404346740009

Адреса: Друге Сарајевске бригаде  84

Овлаштено лице: Предраг Пушара

Телефон: 065/666-390

          Мејл: pusarap@gmail.com      

 

 1. Омладинска организација „Натура“

ЈИБ: 4403448700005

Адреса: Отаџбинсак 2

          Овлаштено лице: Бојана Маунага

Телефон: 066/624-437

          Мејл: natura.org.is@gmail.com; www.naturais.ba

 1. Удружење „Перспектива плус“

ЈИБ: 4404472450008

Адреса: Василија Грџића  5Ц

Овлаштено лице: Рајка Симанић

Телефон: 065/320-530

Мејл: rajkasimanic68@gmail.com

 

 1. Удружење грађана“Ветерани специјалне полиције²

ЈИБ: 4404059170005

Адреса: Дабробосанска 1

Телефон: 063/280-888

Овлаштено лице: Вукан Домазет

Мејл: /

 

 1. Удружење грађана ²Херцеговино-моја ђедовино²

ЈИБ: 4403763990003

Адреса: Касиндолског батаљона 31

Телефон: 065/364-548; 061/277-425

Овлаштено лице: Раденко Жарковић

Мејл: veselinkasikima@gmail.com

 

 1. Удружење грађана „Игра ми је храна“

ЈИБ: 4402984870006

Адреса: 4. августа бб

Телефон: 065/637-362

Овлаштено лице: Ранка Росић

Мејл: igramijehrana@gmail.com