Основно

Основно образовање и васпитање је дјелатност од општег друштвеног интереса и обавезно је за сву дјецу , по правилу, од шест до 15 година живота. Свако дијете има једнако право приступа и једнаке могућности у основном образовању и васпитању без дискриминације по било којем основу.

На подручју Општине основно образовање је организовано у три централне основне школе и то: ЈУ ОШ »Јован Дучић» ,ЈУ ОШ »Алекса Шантић» и ЈУ ОШ »Петар Петровић Његош“.

ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“, КАСИНДО                      

Улица и број:Младичка 3, Касиндо
Тел: 057/316-865
Фах: 057/ 317-078
Е-маил: os187@teol.net

Директор: Миленко Кубатлија,

У 1897.изграђена је зграда основне школе у Касиндолу. Имала је двије учионице и два стана за учитеље. 1920 године је дограђена још једна учионица, која је поред наставе служила за културно-просвјетни рад, све док није саграђена зграда Соколског дома. Током 1945 године у школи је,поред редовне наставе, био организован аналфабетски течај. У 1952 години извршен је, први пут, упис у први разред ниже реалне гимназије за једно одјељење које, на крају школске године,није признато. Ученици су изгубили једну школску годину из разлога што није био заступљен страни језик. Године 1958 .четвероразредна основна школа прераста у пуну осмогодишњу школу и добија назив «Душан Пајић-Дашић», по имену овдашњег народног хероја. У истој години је школа реновирана и дограђена са три учионице.У 1985.години школа је, поново, била реновирана и уведено је централно гријање. Исте године школа је припојена Основној школи «Бранко Радичевић» са Илиџе, као издвојено одјељење и тако је радила све до маја 1992.године, када је рад прекинут ради ратних дејстава у БиХ. У прво вријеме школа је служила за смјештај избјеглица. Општинске власти су након 7-8 мјесеци успјеле наћи други смјештај за расељена лица, па је школској згради враћена њена основна функција.

Дана 15.03.1993. године је организована редовна настава и то у 14 одјељења, од I-VIII разреда, са 439 ученика. Настава се одвијала у двије смјене, а у трећој смјени је била организована настава средње школе са 200 ученика – по једно одјељење гимназије, машинске и електротехничке, те медицинске школе. Дана 16.08.1993.године, одлуком Министарства просвјете, број 02-540/93 од 7.8.1993. године, школа је добила назив ОШ»Касиндо» у Касиндолу, са издвојеним одјељењима у Војковићима и Трнову. Тако је матична школа у Касиндолу организовала наставу у 16 одјељења.Потписивањем Дејтонског споразума, у лукавичкој касарни је обезбеђен простор за рад средње школе.

У октобру 1996.године школа је добила назив «Јован Дучић».

У септембру 1999.године Влада РС је одлучила да ова школа буде једна од шест огледних школа у Републици Српској. Те године уписана су два одјељења шестогодишњака у тзв.»нулти» разред.

Број ученика школске 2016/17 године: 312

Број првачића у школској 2016/17.години: 34

Број одјељења: 17

Укупно запослених: 46, од тога 33 наставника

 

ЈУ ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“, ВОЈКОВИЋИ

Улица и број:Друге сарајевске бригаде 57 Војковићи
Тел:057/350-858
Фах:057/350-649
Е-маил: os186@paleol.net

Директор:Живорад Кузмановић

Зграда школе у Војковићима саграђена је 1970.године и до 1992. године била је у саставу ОШ»Хасан Бркић» из Храснице. У ратном периоду од 1993. године била је издвојено одјељење ОШ »Касиндо» Српска Илиџа до 18.12.1996. године. Име «Алекса Шантић» добија почетком 1998.године. Школски објекат је дограђен са четири учионице, извршене су одређене реконструкције и адаптације објекта (столарија, кров, фасада, библиотека, просторије за пратеће службе школе, фискултурна дворана , ограда , итд.).

Број ученик у школској 2016/17.години: 304

Број првачића у школској 2016/17.години: 23

Број одјељења у школи: 15

Укупно запослених: 39, од тога 25 наставника.

 

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“                   

Улица и број:Бановић Страхиње бб, Источна Илиџа
Тел: 057/318-896
Факс: 057/318-896
Е-маил: os188@teol.net

Директор: Зденка Перендија

Основна школа „Петар Петровић Његош“ основана је 08. 06. 1966. године. Оснивач је била Скупштина Општине Илиџа. Од оснивања школа није прекидала рад, па ни за вријеме четворогодишњег рата, када се радило под тешким условима и са великим степеном ризика.

По потписивању Дејтонског споразума школа је дислоцирана са западног на источни дио Општине Источна Илиџа. На новом локалитету школа је била привремено смјештена на подручју Општине Источно Ново Сарајево, односно у бившој касарни „Славиша Вајнер Чича“.

Услови за рад су били тешки, пошто простор у коме је школа била смјештена није задовољавао педагошке стандарде.

  1. септембра 2009. године свечано је отворен новоизграђени објекат Основне школе „Петар Петровић Његош“. Школа нема фискултурну салу

Број ученика шк.2016/17.године: 740

Број првачића шк.2014/15.годибе: 91

Број одјељења у школи: 30

Укупно запослених: 68, од тога 52 наставника