Привреда и друштвене дјелатности – Одлуке

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Општине Источна Илиџа

Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за развој бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима  USAID/PPMG и буџета Oпштине Источна Илиџа

Одлука о расподјели средстава НВО за 2018

Одлука о расподјели планираних средстава невладиним организацијама/удружењима од посебног интереса за општину Источна Илиџа за 2018

Одлука о расподјели средстава за спорт 2018

Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката забаве и игара на срећу

Одлука о допуни одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката и објеката забаве и игара на срећу

 Одлука о обављању превоза за властите потребе на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о одређивању радног временa трговинским, занатским, занатско – трговинским, услужним и занатско – услужним радњама на подручју општине Источна Илиџа

Одлука о обављању превоза запрежним возилима, самарицама, пољопривредним машинама, мотоциклима, мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон