Секретар

Јелица Мочевић

Рођена 26.11.1955.године у Сокоцу, гдје је завршила основну школу и Гимназију. На Правном Факултету Универзитета у Сарајеву дипломирла 1980 године и стекла звање дипломирани правник. Радни однос засновала је 1980.године у општини Соколац на пословима референта за имовинско правне послове. Од 1983. живи у ради у Сарајеву, а у свом радном вијеку обавља је различите послове. Од 1988. године била је руководилац општих и правних послова у „КТК ВИСОКО“, ПАК „ЦЕНТАР“ ИЛИЏА, а од 1999. године запослена у Општини Источна Илиџа.
Од 2000 до 2008.године била је начелник Одјељења за општу управу, а од 2009.године обавља послове секретара Скупштине општине Источна Илиџа.

Удата и мајка двоје дјеце.