Стамбено-комунални послови и цивилна заштита – Одлуке

Одлука о јавном оглашавању

Одлука о висини минималне накнаде за заузимање јавних површина и минималној цијени закупа пословних простора

Одлука о изгледу, уређењу и одржавању јавних и приватних објеката и површина по зонама

Одлука о измјенама и допунама одлуке о комуналном реду

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима за постављање привремених објеката

Одлука о измјени Одлуке о комуналном реду

Одлука о комуналним дјелатностима

Одлука о комуналном реду

Одлука о одређивању радног времена трговинским занатским занатско-трговинским услужним и занатско-услужним радњама

Одлука о привременом управнику

Одлука о усвајању процјене угрожености општине Источна Илиџа од елементарне непогоде и друге несреће

Одлука о условима за постављање привремених објеката

Одлука о кућном реду

Одлука о цијенама ЈП Услужни сервис