XVIII Редовна сједница Скупштине oпштине Источна Илиџа одржана је 26.12. 2018. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа  усвојили су следеће  информације  и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 1. Информацију о стању у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Источна Илиџа за 2018. годину.
 2. Информацију о ефектима улагања за подстицај малих и средњих предузећа за период 2014-2017 година.
 3. Информацију о ефектима улагања средстава за унапређење пољопривредне производње  за период 2014-2017 година. 
 4. Информацију о раду невладиних организација на подручју општине Источна Илиџа за 2017. годину.
 5. Одлуку о усвајању буџета општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 6. Одлуку о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 7. Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 8. Одлуку о вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа.
 9. Одлуку о проширеним правима и услугама ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа.
 10. Одлуку о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 11. Одлуку о именовању секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 12. Програм рада Скупштине општине Источна Илиџа.
 13. Одлуку о давању сагласности ЈКП“КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа на утврђене цијене за услуге одвоза смећа за домаћинства у општини Источна Илиџа.