1.1 C
Lukavica

Oдржана презентација Пројекта и студија за побољшање цесте – дионица Сарајево – Фоча

Прије неколико дана је у нашој општини одржана презентација Пројекта и студија за побољшање цесте на SEETO правцу 2б, дионица Сарајево – Фоча (Брод на Дрини), који се проводи под покровитељством Делегације ЕУ у БиХ. На састанку су, поред представника Општине Источна Илиџа, били присутни и представници конзорцијума ЕПТИСА – ИПСА Институт, као и представници ЈП „Путеви РС“, Мтел-а, ЗП „Електродистрибуција“ и ЈКП „ВиК“.

Циљ овог пројекта је израда Главног пројекта са пратећим елаборатима и припрема тендерске документације за избор извођача радова, што је предуслов за отпочињање овог комплексног инфраструктурног задатка, који је од круцијалног значаја и за становнике наше општине, будући да једна од 4 дионице (рута Аеродром Сарајево – Богатићи) пролази кроз територију наше општине.

Тренутно је у току друга фаза ове активности, која се односи на исходовање Урбанистичке сагласности за коју је, између осталог, потребно израдити Идејни пројекат и Студију изводљивости, а завршен је читав сет комплексних активности, почевши од израде Студије оптимизације трасе, преко геодетског снимања цјелокупне трасе, вађења узорака коловозне конструкције и геотехничког истраживања. Тренутно су завршене активности на изради Саобраћајне студије и Техничке студије, на бази чијих кључних елемената је израђена и Претходна студија изводљивости.

Након израде цјелокупне пројектно-техничке документације и припреме тендерске документације, створиће се услови за избор извођача радова, како би се могли започети радови на реконструкцији, проширењу и укупном побољшању саобраћајне инфраструктуре на 71 километар дугој дионици до Брода на Дрини, што би било од немјерљивог значаја и за нашу заједницу, али чиме би се значајно унаприједили инфраструктурни услови за нови инвестициони циклус у пословним зонама у нашој општини, које се директно наслањају на ову саобраћајницу.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ