4.1 C
Lukavica

V РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА – ДНЕВНИ РЕД

Број: 02-012-820/17                                                                         ПРИЈЕДЛОГ
Источна Илиџа, 16.05.2017. године

            На основу члана 26. Пословника о раду Скупштине општине Источна Илиџа („Сл. новине Града Источно Сарајево, број: 27/07, 18/08  и 31/09 ), предсједник Скупштине Источна Илиџа

САЗИВА
V РЕДОВНУ   СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА,

која ће се одржати дана 30.05.2017.године, са почетком у 10,00 часова, у сали Општине Источна Илиџа, те Вас ПОЗИВАМО да истој присуствујете.

За V  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ  Скупштине општине Источна Илиџа, предсједник Скупштине општине ПРЕДЛАЖЕ сљедећи                                                                  

ДНЕВНИ РЕД 

 1. Записник са IV Редовне сједнице Скупштине општине Источна Илиџа.
 2. Информација о раду Пореске управе РС – Подручна јединице Источно Сарајево за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
 3. Информација о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2016 годину.
 4. Информација о раду КП „Водовод и канализација„ а.д. Источно Сарајево за период 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
 5. Информација о инспекцијском надзору на подручју општине Источна Илиџа за преиод 01.01.2016 до 31.12.2016 године.
 6. Информација о техничкој оспособљености, садашњем раду и плановима за развој примарне здравствене заштите у ЈЗУ Дом здравља „ Источно Сарајево“.
 7. Извјештај о раду ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа за 2016 годину.
 8. Извјештај о раду начелника Општине за период 01.01.2016.-31.12.2016. године.
  • Извјештај о раду Одјељења за општу управу од 01.01.-31.12.2016 године.
  • Извјештај о раду Одјељења за привреду и друштвене дјелатности од 01.01.-31.12.2016 године.
  • Извјештај о раду Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности од 01.01.-31.12.2016 године.
 9. Извјештај о извршењу Буџета општине Источна Илиџа за 2016 годину.
 10. Приједлог Правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Источна Илиџа испод тржишне цијене или без накнаде.
 11. Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле локалитет насеље Старосједилаца – Радоња Нико.
 12. Приједлог Одлуке о формирању Тима за праћење и реализацију прописа из области водоснабдјевања на подручју општине Источна Илиџа.
 13. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде члановима Надзорног одбора ЈКП „КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа.
 14. Приједлог Одлуке о одборничкој накнади.
 15. Приједлог Одлуке о висини накнаде одборницима који присуствују чину вјенчања.
 16. Приједлог Одлуке о измјени и допуни одлуке о уређењу простора о грађевинском земљишту број: 02-023-143/14 од 23.06.2014. године.
 17. Одборничка питања.                                                                                                                                                                                       

                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ИСТОЧНАИЛИЏА

   Раде Ћосовић, дипл.инж.маш.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ