4.1 C
Lukavica

XIX Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа

XIX Редовна сједница Скупштине oпштине Источна Илиџа одржана је 14.3.2019. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

    Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа усвојили су следеће  информације, извјештаје, програме и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 1. Информацију о стању безбједности на подручју општине Источна Илиџа за период јануар-децембар 2018. годину;
 2. Информацију о рјешавању предмета у управном поступку у Општинској управи општине Источна Илиџа у периоду 1.1.-31.12.2018 год;
 3. Информацију о стању културе у општини Источна Илиџа;
 4. Извјештај о раду Комуналне полиције за 2018. годину;
 5. Извјештај о извршењу плана за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа за 2018. год;
 6. Извјештај о реализацији Плана обезбјеђења и усмјеравања средстава подстицаја малих и средњих предузећа и предузетништва на подручју Општине Источна Илиџа за 2018. годину;
 7. Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Скупштина општине Источна Илиџа усвојила је следеће приједлоге одлука

 1. Одлуку о платама функционера општине Источна Илиџа;
 2. Одлуку о именовању доктора медицине за утврђивање узрока смрти за лица умрла ван здравствених установа;
 3. Одлуку о висини нaкнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине  Источна  Илиџа;
 4. Одлуку о замјени земљишта између општине Источна Илиџа и Нишић Драгана;
 5. Одлуку о давању мишљења за реконструкцију и модернизацију улице Меше Селимовића;
 6. Одлуку о уређењу простора и грађевинског земљишта;
 7. Oдлуку о утврђивању најниже почетне продајне тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 8. Одлуку о утврђивању тржишне цијене грађевинског земљишта по зонама градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског  земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 9. Одлуку о висини просјечне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Источна Илиџа;
 10. Одлуку о висини ренте (погодности) за изградњу објеката по зонама градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа;
 11. Одлуку о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Источна Илиџа.

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ