4.1 C
Lukavica

XV редовна сједница Скупштине општине Источна Илиџа

  1. Редовна сједница Скупштине Општине Источна Илиџа одржана је 19.09. 2018. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

  

 

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа  усвојили су следеће документе и донијели важне  одлуке за локалну заједницу.    

  

1.Информацију о стању  безбједности саобраћаја на подручју општине Источна Илиџа. 

2.Информацију о стању у области запошљавања и реализацији Програма запошљавања на подручју општине Источна Илиџа за 2017. годину.   

3.Информацију о проблематици социјалне заштите на подручју општине Источна Илиџа. 

4.Информацију о пословању привреде по завршном рачуну за 2017. годину на подручју општине Источна Илиџа.   

5.Стратегију развоја социјалне заштите у општини Источна Илиџа за период 2018-2022.година.  

6.Нацрт Ребаланса буџета општине Источна Илиџа за 2018. годину.  

7.Приједлог Одлуке о покретању инцијативе за оснивање ЈКП „Топлане“ Источна Илиџа. 

8.Приједлог Одлуке о сагласности за покретање ликвидационог поступка над ЈЗУ Апотека „Источно Сарајево“.  

9.Приједлог Одлуке о давању сагласности за расписивање лицитације за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта.  

10.Приједлог Одлуке  о субвенцији на име ренте и уређења за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката.   

11.Приједлог Одлуке о платама функционера општине Источна Илиџа. 

12.Приједлог Одлуке о комплетирању грађевинске парцеле  

     „Невесињепутеви“д.о.о.Невесиње.  

 

  

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ