3.1 C
Lukavica

XVIII РЕДОВНA СЈЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИСТОЧНА ИЛИЏА

XVIII Редовна сједница Скупштине oпштине Источна Илиџа одржана је 26.12. 2018. године. Сједницом је предсједавао Раде Ћосовић, предсједник Скупштине.

Одборници Скупштине Општине Источна Илиџа  усвојили су следеће  информације  и донијели важне одлуке за локалну заједницу.  

 1. Информацију о стању у области комуналне инфраструктуре на подручју општине Источна Илиџа за 2018. годину.
 2. Информацију о ефектима улагања за подстицај малих и средњих предузећа за период 2014-2017 година.
 3. Информацију о ефектима улагања средстава за унапређење пољопривредне производње  за период 2014-2017 година. 
 4. Информацију о раду невладиних организација на подручју општине Источна Илиџа за 2017. годину.
 5. Одлуку о усвајању буџета општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 6. Одлуку о извршењу буџета општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 7. Одлуку о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Источна Илиџа за 2019. годину.
 8. Одлуку о вриједности непокретности по зонама на подручју општине Источна Илиџа.
 9. Одлуку о проширеним правима и услугама ЈУ Центар за социјални рад Источна Илиџа.
 10. Одлуку о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 11. Одлуку о именовању секретара Скупштине општине Источна Илиџа.
 12. Програм рада Скупштине општине Источна Илиџа.
 13. Одлуку о давању сагласности ЈКП“КОМИЛ“ д.о.о. Источна Илиџа на утврђене цијене за услуге одвоза смећа за домаћинства у општини Источна Илиџа.

 

ПОСЉЕДЊЕ ОБЈАВЕ